GEVOLGEN VAN HERROEPING

Als je de volledige overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot dat moment hebt gedaan inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je herroeping, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke betaling hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk met een andere wijze van terugbetaling hebt ingestemd. Voor zulke terugbetaling worden jou geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij je artikelen hebben ontvangen of je hebt aangetoond dat je de artikelen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Ontvangen artikelen dien je niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld terug te sturen. Ons retouradres is: Willie bv, Maziestraat 22A, 2514 GT Den Haag. Je bent op tijd als je de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij vragen je om bij de retourzending de originele pakbon of – indien je die niet meer hebt – een briefje te voegen met daarop in ieder geval het ordernummer.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen. Houdt hierbij wel rekening met de onderstaande uitzonderingen. Wegens hygiënische voorschriften kunnen bepaalde artikelen niet worden geretourneerd wanneer de verzegeling is geopend.

VOORWAARDEN

Bij retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:

  1. Artikel en verpakking zijn indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat
  2. Artikel en verpakking zijn indien redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd en ongescheurd
  3. Artikel en verpakking zijn indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en ongedragen
UITZONDERINGEN

Wegens hygiënische voorschriften kun je de volgende artikelen uitsluitend retourneren wanneer de verzegeling nog in tact is:

  • Sekspoppen
  • Seksspeeltjes (producten bestemd voor genitaal en/of anaal contact)